Samenwerking met Alsdorf

Samenwerking met tennisclub Alsdorf.

Onlangs heeft een delegatie van het TCN-bestuur, Tjeerd Glas, Ger Glas en Guido Bodeutsch, een oriënterend en tevens constructief gesprek gehad met een delegatie van het Bestuur van de tennisvereniging uit Alsdorf, Duitsland. Het initiatief van het gesprek lag bij Alsdorf. Beide verenigingen verkeren in een soortgelijke situatie. Dit betreft zowel het aantal (jeugd)leden, als de forse terugloop van het aantal leden en het aantal banen (TCN 8, Alsdorf 6). Het doel van het gesprek was of Alsdorf en TCN op allerlei vlakken kunnen samenwerken. Dit geldt zowel voor de jeugd als de seniorleden. Gedacht is aan uitwisselingstoernooien en het laten deelnemen van de jeugd van TCN aan de Duitse competitie. Uiteraard kan de Duitse jeugd dan deelnemen aan de Nederlandse voorjaarscompetitie. Onze eigen toernooien, Queens, Schacht en inmiddels ook traditioneel Joops Zeeuwse Stromen toernooi, kunnen wel een impuls om meer deelnemers te krijgen, gebruiken. Zo kent ook Alsdorf enkele eigen toernooitjes die best wel iets drukker bezocht mogen worden. Afspraken over de eerste samenwerking zijn al gemaakt: jeugdleden uit Alsdorf zullen deelnemen aan het komende oliebollentoernooi en er komt ook een kennismakingstoernooi. De initiatiefnemers uit Alsdorf en van onze club hopen van ganser harte dat dit resulteert in een verdere samenwerking. Er wordt gewerkt aan een lijst van mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking.

Namens het Bestuur, Tjeerd Glas, Ger Glas en Guido Bodeutsch.