Betalingsgegevens TC Nieuwenhagen.

Betalingen kunnen plaatsvinden via bankrekeningnr.: NL34RABO0136300545 t.n.v. Tennisclub Nieuwenhagen.

Betalingen vanuit het buitenland via BIC RABONL2U.

Met vriendelijke groet,

Louis Cordewener

penningmeester TCN

lcordewener@home.nl