Sproeien van de gravelbanen

Beste tennisvrienden,

Wij beschikken op ons prachtige tennispark over een automatische beregeningsinstallatie voor de banen. Water is een essentiële factor om gravelbanen in een goede bespeelbaarheidstoestand te houden. Naast de verplichting voor een ieder om bij droog weer een droge baan vóór het spelen handmatig te besproeien, zal de automatische beregening op bepaalde tijden in werking treden.

En wel op de volgende tijdstippen:

05.00 uur            08.00 uur

13.00 uur            15.00 uur

18.00 uur            23.50 uur

De volgorde van sproeien per baan is 2,1,3,4,5,6,7,8.

Deze tijdstippen zijn zorgvuldig gekozen met als doel om zo weinig mogelijk overlast voor jullie te veroorzaken.

Toch kan het voorkomen dat je nét dan op de baan staat. Sleep de baan dan zorgvuldig met het sleepnet en verlaat de baan voor een paar minuten Daarna kun je direct weer aan de slag.

Bedankt voor jullie medewerking!!