Betalingsgegevens

Betalingen kunnen plaatsvinden via bankrekeningnummer: NL34RABO0136300545 t.n.v. Tennisclub Nieuwenhagen.

Betalingen vanuit het buitenland via BIC RABONL2U.

Met vriendelijke groet,

Mark van den Beld
penningmeester TCN

m.vandenbeld@ziggo.nl