Betalingsgegevens

Betalingen kunnen plaatsvinden via bankrekeningnummer: NL34RABO0136300545 t.n.v. Tennisclub Nieuwenhagen.

Betalingen vanuit het buitenland via BIC RABONL2U.

Met vriendelijke groet,

Louis Cordewener
penningmeester TCN
lcordewener@home.nl