Algemene ledenvergadering 2021 TCN voorlopig uitgesteld

Beste TCN leden,

Zoals jullie wellicht weten vindt normaal gesproken in februari onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Vanwege het Corona virus kunnen we op dit moment niet met zijn allen samen vergaderen.

We hebben er daarom voor gekozen de algemene ledenvergadering uit te stellen naar een later te bepalen datum. Officieel mag zo’n vergadering vier maanden uitgesteld worden. Mochten de omstandigheden het dan nog steeds niet toelaten, gaan we over tot het organiseren van een digitale ledenvergadering.

Zodra er nieuws is omtrent de maatregelen rondom Covid-19 en we meer zicht hebben op de ontwikkelingen zullen we een datum voor onze algemene ledenvergadering (al dan niet digitaal) vaststellen. Maar uiteraard laten we je dit per e-mail weten.Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
TC Nieuwenhagen