Baanreglement

Baanreglement Tennisclub Nieuwenhagen versie 11-08-2020

 1. Openingstijden tennispark
  Het tennispark is toegankelijk van 08.00 ’s morgens via de kleine poort die door middel van een tijdslot opent. Het tennispark sluit in principe om 23.00 uur, behoudens evenementen zoals toernooien, competitie etc.

  Bij het verlaten van het park dient de laatste de kleine poort achter zich dicht te trekken. Deze sluit dan na 23.00 automatisch.
 2. Speelduur en reserveren
  Ieder lid heeft de mogelijkheid om de baan vooraf te reserveren via de KNLTB-app, of bij aankomst op het park op het digitale afhangbord in de kantine. De speelduur is maximaal één uur, waarna met een pauze van 30 minuten de volgende baan kan worden gereserveerd.

  Indien men voor 2 personen reserveert, mag men niet met 4 op de baan om vervolgens het uur erna de baan te claimen namens de 2 overige spelers om zo twee uur achter elkaar met 4-en te kunnen spelen. Met andere woorden, een ieder op de baan dient in de reservering te zijn vermeld.
 3. Kleding op de baan
  De kleding dient aangepast te zijn aan de tennissport. Het dragen tennisschoenen speciaal voor gravelbanen is verplicht. Het dragen van schoeisel met verkeerde zolen kan ernstige blessures en grote schade aan de banen veroorzaken.
 4. Onderhoud banen
  Het slepen van de baan na iedere speeltijd is verplicht, ongeacht de duur van de speeltijd. Dus steeds slepen voordat men de baan verlaat, óók na een relatief korte speeltijd van 30 of 45 minuten. De baan dient volledig, van net tot omheining en over de volle breedte te worden gesleept. Sleepnetten terughangen aan de daarvoor bestemde haken.

  Op gezette tijden treed bij droog weer de automatische beregeningsinstallatie in werking. Stop het spel, sleep de baan en verlaat deze voor korte tijd.
 5. Introducés
  Deze zijn natuurlijk van harte welkom. Per seizoen mag dezelfde persoon maximaal 5x worden geïntroduceerd. Zij zijn speelgerechtigd na betaling van 5,00 EUR per dag. Het bedrag kan worden voldaan aan de bar in de kantine. Indien de kantine is gesloten dient het lid de introductie vooraf kenbaar te maken bij één van de bestuursleden.
 6. Aansprakelijkheid
  Voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van leden of gasten is de tennisvereniging nimmer aansprakelijk.
 7. Viervoeters
  Het meebrengen van honden dient tot een minimum te worden beperkt. Bovendien dienen ze kort aangelijnd te zijn.
 8. Parkeren
  Er mogen geen voertuigen worden geparkeerd op de toegangsweg naar het park of voor de grote poort. Zijn de (natuurlijke) parkeerhavens vol, dienen auto’s te worden geparkeerd langs de geasfalteerde weg boven in het bos. Tweewielers dienen te worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats.
 9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.