Baanreglement

Baanreglement Tennisclub Nieuwenhagen versie 01-04-2024

 1. Openingstijden sportpark
  Het sportpark is toegankelijk vanaf 08:00 uur via de kleine poort die door middel van een tijdslot opent. Het park sluit in principe om 23:00 uur, behoudens evenementen zoals toernooien, competitie etc.

  Bij het verlaten van het park dient de laatste de kleine poort achter zich dicht te trekken. Deze sluit dan na 23.00 automatisch.

 2. Speelduur en reserveren
  Ieder lid heeft de mogelijkheid om de baan vooraf te reserveren via de ClubApp, of bij aankomst op het park op het digitale afhangbord in de kantine. De speelduur is maximaal één uur, waarna met een pauze van 60 minuten de volgende baan kan worden gereserveerd.

  Indien men voor 2 personen reserveert, mag men niet met 4 spelers op de baan om vervolgens het uur erna de baan te claimen namens de 2 overige spelers om zo twee uur achter elkaar met 4-en te kunnen spelen. Met andere woorden, een ieder op de baan dient in de reservering te zijn vermeld.

  Voor padel geldt bovendien dat in de piekuren (maandag t/m vrijdag vanaf 17:00 uur en in het weekend tot 13:00 uur) er een reservering gedaan dient te worden voor 4 spelers.

 3. Kleding en schoeisel op de baan
  De banen mogen alleen betreden worden met tennis- c.q. padelschoenen en in gepaste sportkleding. Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. Het dragen van schoeisel met verkeerde zolen kan ernstige blessures en grote schade aan de banen veroorzaken.

 4. Onderhoud tennisbanen
  Het slepen van de tennisbaan na iedere speeltijd is verplicht, ongeacht de duur van de speeltijd. Dus steeds slepen voordat men de baan verlaat, óók na een relatief korte speeltijd van 30 of 45 minuten. De baan dient volledig, van net tot omheining en over de volle breedte te worden gesleept. Sleepnetten terughangen aan de daarvoor bestemde haken. Op gezette tijden treed bij droog weer de automatische beregeningsinstallatie in werking. Stop het spel, sleep de baan en verlaat deze voor korte tijd.

 5. Introducés
  Leden kunnen introducés meenemen als zij zelf ook deelnemen.

  Tennis – Per seizoen mag dezelfde persoon maximaal 5x worden geïntroduceerd. Zij zijn speelgerechtigd na betaling van 5,00 EUR per dag. Het bedrag dient te worden voldaan tijdens het maken van de reservering in de KNLTB Club App.

  Padel – Per seizoen mag dezelfde persoon maximaal 5x worden geïntroduceerd. Zij zijn speelgerechtigd na betaling van 5,00 EUR per uur. Het bedrag dient te worden voldaan tijdens het maken van de reservering in de KNLTB Club App.

 6. Competitie
  Voor de competitiewedstrijden is er voor elk team minimaal een baan beschikbaar. De VCL neemt alle beslissingen over de baanverdeling. Competitiewedstrijden hebben voorrang ten opzichte van recreanten.

 7. Training
  Alle banen zijn beschikbaar voor trainingen. De technische commissie neemt de beslissing betreffende de baanverdeling. Tennis- en padellessen hebben voorrang ten opzichte van recreanten. Lessen mogen alleen gegeven worden door een door de vereniging gecontracteerde tennis- of padeltrainer.

 8. Clubactiviteiten
  Geplande clubactiviteiten worden uiterlijk één week van tevoren gepubliceerd op de website. De commissies zorgen ervoor dat er in principe banen voor vrij spelen beschikbaar zijn. Bij een groot aantal deelnemers kan het echter noodzakelijk zijn om ook deze banen te gebruiken. Dit is inzichtelijk op het afhangsysteem.

 9. Toezicht banen
  Toezicht op het correct gebruik van de banen vindt plaats door het bestuur.

 10. Aansprakelijkheid
  Voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van leden of gasten is de vereniging nimmer aansprakelijk.

 11. Viervoeters
  Het meebrengen van honden dient tot een minimum te worden beperkt. Bovendien dienen ze kort aangelijnd te zijn.

 12. Parkeren
  Er mogen geen voertuigen worden geparkeerd op de toegangsweg naar het park of voor de grote poort. Zijn de (natuurlijke) parkeerhavens vol, dienen auto’s te worden geparkeerd langs de geasfalteerde weg boven in het bos. Tweewielers dienen te worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats.

 13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.