Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers van TC Nieuwenhagen

Integriteit in de tennissport begint bij de KNLTB, waarbij KNLTB een voorbeeldfunctie vervuld voor onze vereniging Tennis Club Nieuwenhagen (TCN). TCN wil voor iedereen binnen onze vereniging een veilige omgeving bieden en vindt om die reden dat de vrijwilligers van TCN (in welke vorm ook) (hierna: de vrijwilliger) geacht worden hun functie en werkzaamheden binnen de tennissport integer te verrichten.

Het bestuur van TCN heeft dan ook besloten om met ingang van seizoen 2020 een gedragscode naar voorbeeld van KNLTB/NL Tennis te hanteren. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode en bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor TCN.

De hele document “Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers van TCN” kun je hier downloaden.