Club van 50 TC Nieuwenhagen 2024

Beste leden/sympathisanten en vrienden van Tennisclub Nieuwenhagen.

In 2016 hebben Frans Welleman en Louis Cordewener samen het initiatief genomen om de “slapende club” van 50 TCN weer te activeren. En….. met veel succes. In 2019 hebben 42 leden/sympathisanten deelgenomen en een bedrag van € 50 gestort, met daaraan verbonden hun naamsvermelding op het beeldscherm in onze kantine “club van 50”. Dankzij deze extra inkomsten heeft de onze vereniging in samenspraak met de deelnemers wensen geuit, die in het komende seizoen zichtbaar zullen zijn op ons park. Onze dank hiervoor is groot!

Wij nodigen de huidige deelnemers via deze info van harte uit om ook in 2024 deel te nemen aan onze “club van 50”, daar TC Nieuwenhagen nog heel veel wensen heeft om ons park verder te verfraaien.

U kunt het bedrag van € 50 overmaken op bankrekeningnummer NL34 RABO 0136300545 t.n.v. Tennisclubnieuwenhagen o.v.v. club van 50.

Mocht U een nota willen ontvangen van deze betaling, laat dit dan even weten aan onze penningmeester Mark van den Beld, financien@tcnieuwenhagen.nl .

Nieuwe sympathisanten zijn nog natuurlijk van harte welkom, zodat we in 2024 samen de mijlpaal van 50 deelnemers kunnen bereiken.

Laat de penningmeester wel even weten, hoe dan de naamsvermelding moet zijn op ons prachtige bord in de kantine.

Het bestuur hoopt op deze manier meer betrokkenheid van onze leden/sympathisanten te bereiken en het verblijf op onze prachtige park in het bos nog plezieriger te maken, door te blijven investeren in ons park.