TCN Obligatieplan voor padelbanen

Op woensdag 21 juni hebben tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering de leden ingestemd met de aanleg van 4 padelbanen op ons park in Landgraaf.

Om een deel van de padelbanen te financieren geven we een obligatielening uit. Dat is voor de club namelijk veel voordeliger dan het alternatief: een banklening tegen 7% rente. Het streven is om 60.000 EUR op te halen d.m.v. deze obligaties bij leden, vrienden en iedereen die mee wil doen.

Deelnemers die een obligatie willen aanschaffen hebben de volgende drie keuzes:

  • De Rendement Obligatie lening (met 3% rente)
  • De Clubliefde Obligatie (zonder rente)
  • De Schenking Obligatie

 

Ga naar het inschrijfformulier om de toelichting, reglementen en rekenvoorbeelden van de obligaties te bekijken. Vul het formulier vervolgens in om één of meerdere obligaties te kopen.

Je ontvangt pas een betaalverzoek als 100% zeker is dat de aanleg van de padelbanen doorgaat!

TCN obligatie keuze

Actuele stand van zaken – verkochte obligaties – Live teller!

Meer informatie

Bij de Rendement Obligatie lening met annuïtaire aflossing, voor het eerst vanaf het tweede jaar. De obligatie kent een rente van 3%. Bij de Clubliefde en Schenking Obligatie wordt de obligatie gecombineerd met een fiscaal aftrekbare schenking waardoor je de club extra ondersteunt. Onderstaand staan de drie opties nader toegelicht.

De reglementen van de verschillende obligaties zijn te downloaden via de onderstaande links:

Fiscale constructie

Bij dit obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast.

Belastingaangifte periodieke gift en lening

Voor particulieren moet de schenking bij de Belastingaangifte worden opgegeven. U ontvangt hiervoor jaarlijks een jaaropgave met alle benodigde gegevens en instructie zodat u direct alles bij de hand heeft. 

De uitstaande lening dient voor particulieren te worden opgegeven als belegd vermogen in BOX 3. Afhankelijk van uw financiële situatie bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd. Omdat dit per persoon en ook per jaar kan verschillen is in het aangegeven rendement hiermee geen rekening gehouden.

Klik hier voor meer info op de website van de Belastingdienst

Vragen?

Heb je vragen of zijn er dingen toch niet duidelijk? of wil je als bedrijf/sponsor meehelpen aan de financiering van de padelbanen? Neem dan contact op met onze penningmeester Mark van den Beld (financien@tcnieuwenhagen.nl). Op het tennispark kun je ook de padelcommissie (Astrid Bakker, Maikel de Vreede, Mark van den Beld of Rick Mulder) aanspreken mocht je vragen hebben.

padelbaan