Geef je mening en vul de vragenlijst in!

We hebben het eerder aangekondigd en ook jullie hebben eerder aangegeven graag mee te denken over allerlei zaken in en rond onze tennis club.

Met het invullen van bijgevoegde vragenlijst krijgen jullie allemaal de mogelijkheid aan te geven waar het goed gaat en waar we nog kunnen verbeteren. Bovendien krijgen wij als bestuur een beter inzicht in wat jullie van ons verwachten.

De vragenlijst is aangekondigd als een soort tevredenheidsonderzoek maar wat ons betreft gaat dit verder. Bewust willen wij de dialoog aangaan met jullie als leden, immers wij met zijn allen vormen TCN.

Neem 10 minuten de tijd en vul de vragenlijst in door bijgevoegde link te openen. De tips en tops en de opmerkingen van elk lid helpen ons als bestuur om gericht te werken aan een mooie toekomst voor onze club TCN.

De link voor de vragenlijst heb je per e-mail ontvangen.

Het bestuur van TCN